Samenwerking op basis van no-cure no-pay

Als VvE bestuurder en beheerder ben je altijd afhankelijk van het stemgedrag van de algemene ledenvergadering, maar als je wat wilt bereiken moet je risico’s durven nemen.

Met onze unieke werkwijze durven wij het aan om voor eigen risico, tijd en energie te investeren om te komen tot een plan dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de VvE.

Wij zijn succesvol als de algemene ledenvergadering het plan heeft goedgekeurd. Als er geen goedkeuring komt, rechten wij onze rug, danken u voor uw tijd en inzet en nemen de ervaring mee voor een volgende keer.  De vergoeding voor onze werkzaamheden is transparant opgenomen in de MJOP en verwerkt in de financiering en liquiditeitsbegroting.

 

De basis dienstverlening

Onze basis dienstverlening bestaat uit de werkzaamheden 1 t/m 8. In overleg met het bestuur en de beheerder wordt afgestemd of Univeste ook de bouwbegeleiding en oplevering verzorgt of dat dit door het bestuur en/of VvE-beheerder wordt geregeld.

 

1. Begeleiding bestuur in traject verduurzaming en groot onderhoud

Binnen de basis dienstverlening begeleiden wij het bestuur tijdens het gehele proces van ideevorming tot goedkeuring door de algemene ledenvergadering en verkrijgen van financiering. Dit intensieve traject hebben wij al vele malen succesvol gedaan.

 

2. Advisering technische keuzemogelijkheden

Er zijn altijd meerdere oplossingen voor een probleem en/of woonwens. Wij adviseren hierbij in de te maken keuze. Van invloed op keuzes zijn onder andere de kosten van aanschaf, technische levensduur, onderhoudskosten, aansluiting op overige werkzaamheden, inpassing in het duurzaam MJOP en betaalbaarheid. Door goed overleg tussen Univeste, bestuur en VvE-beheerder komen we altijd tot een evenwichtig en onderbouwd advies.

 

3. Samenstelling Duurzaam MJOP

Duurzaamheid staat voorop in de samenstelling van het Meerjarenonderhoudsplan. De samenstelling van het MJOP volgt uit de gemaakte technische keuzes. De samenstelling van het plan is altijd gebaseerd op reële marktprijzen specifiek voor uw complex en niet op standaard calculatiemethodes. Hiermee krijgt u een plan dat ook in de praktijk uitvoerbaar is.

 

4. Samenstelling Liquiditeitsbegroting en vaststellen nieuwe servicebijdragen

Op basis van de gemaakte technische keuzes en daarbij behorende kosten, verwerkt in het duurzame MJOP, wordt een Liquiditeitsbegroting opgesteld. Er wordt ook bepaald welke aanpassingen moeten worden gedaan in de hoogte van de maandelijkse servicelasten om een gezonde financiële huishouding te houden voor nu en de toekomst. De VvE komt hierdoor de komende jaren niet meer voor financiële verrassingen te staan.

 

5. Informeren eigenaren en begeleiding Alg. ledenvergadering

Nadat het duurzame MJOP en onderliggende liquiditeitsbegroting is geoptimaliseerd en voldoet aan de eisen en wensen van het bestuur en VvE-beheerder  zal een Algemene ledenvergadering worden uitgeschreven om de leden te informeren en goedkeuring te vragen voor uitvoering van het plan.

Univeste verzorgt de informatievoorziening, communicatie en presentatie van het plan tijdens de algemene ledenvergadering en beantwoordt alle vragen.

Ga verder naar financiering