Het Nationaal Warmtefonds (NWf) verhoogt financieringsruimte per appartement maar scherpt de voorwaarden verder aan.

Het NWf heeft het basis leenbedrag per appartement verhoogd van € 25.000,- naar € 30.000,-. Hiermee is ruimte gecreëerd om extra verduurzamingsmaatregelen te financieren en prijsontwikkelingen te kunnen afdekken. Wanneer wordt gekozen voor maatregelen die leiden tot nul op de meter is de financieringsruimte gemaximeerd op € 65.000,-.

Vanuit de praktijk hebben wij geconstateerd dat het NWf haar procedures en voorwaarden verder heeft aangescherpt. Dit vraagt een goede voorbereiding en afstemming. Univeste begeleidt dit proces als onderdeel van onze dienstverlening.