Als uw adviseur op het gebied van groot onderhoud, verduurzaming, financiering en subsidie hebben wij te maken met verwerking van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) om met u te communiceren in het kader van onze dienstverlening en de uitvoering van de werkzaamheden en delen deze niet met derden.

Wanneer de VvE financiering wenst, willen de geldverstrekkers (Ribank N.V. en/of Nationaal Energiebespaarfonds) een kopie ontvangen van een geldig legitimatiebewijs van de leden die als bestuurder staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het verzamelen van deze gegevens valt binnen onze werkzaamheden. Wanneer u verwerking van deze gegevens bezwaarlijk acht kan dit van invloed zijn op het al dan niet verstrekken van financiering.

Op uw verzoek verstrekken wij u kosteloos een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Wanneer gegevens onjuist zijn verwerkt zullen wij dit corrigeren. Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar nadat onze contractuele werkzaamheden zijn afgerond. Op uw eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen uit onze administratie.

Wanneer u klachten heeft op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wij u niet afdoende kunnen overtuigen van onze zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoongegevens.nl).

Univeste B.V.
Osloweg 124
9723 BX    GRONINGEN
085-4010095
info@univeste.nl