Project

De Koch maakt onderdeel uit van een ensemble van 5 torens in Schalkwijk, Haarlem, gebouwd in 1970. De buitengevels van de hoogbouw waren ongeïsoleerd. In eerste instantie dacht men de gevels in zijn geheel te moeten vervangen.

Met een alternatieve technische oplossing vanuit Univeste bespaarde de VvE ruim € 300.000,-. Hiermee ontstond ook de ruimte om de liften, CV en dak te vervangen. Dit lukte allemaal binnen de uitdrukkelijke opdracht van het bestuur om de servicekosten met maximaal € 25,- ter verhogen. Univeste heeft ook voor financiering gezorgd.

Door intensieve samenwerking tussen Univeste en het bestuur hebben we dit kunnen bereiken en staat De Koch toekomstbestendig en als voorbeeld in de wijk fier overeind.

 

Werkzaamheden

 • Nieuwe geïsoleerde buitengevels
 • Nieuw geïsoleerd dak
 • Volledig vervangen CV-installatie
 • Schilderonderhoud
 • relinen standleidingen
 • Volledig vervangen van 2 liftinstallaties

 

Univeste:

 • Begeleiding bestuur
 • Advisering technische keuzemogelijkheden en specifiek gevelvernieuwing
 • Samenstelling duurzaam MJOP
 • Samenstelling Liquiditeitsbegroting
 • Begeleiding en informeren Algemene ledenvergadering
 • Verzorgen financiering
 • Opdrachtvertrekking aan hoofdaannemer

Projectgegevens

 • De Koch
 • Haarlem
 • 62 appartementen
 • 1970
 • Van Roemburg
 • 2019 | 2020
 • € 1.250.000,-