Opdrachtverstrekking uitvoering werkzaamheden

Nadat de financiering is geregeld en daarmee het budget van het duurzame MJOP is gedekt moeten de voorgestelde werkzaamheden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Univeste begeleidt de uitbesteding, beoordeeld de contracten en controleert of de bestekken voldoen aan het goedgekeurde duurzame MJOP.

Onderstaande werkzaamheden in te vullen in afstemming met bestuur en VvE-beheerder.

 

7. Begeleiding werkzaamheden en vergunningsaanvragen

U kunt er voor kiezen om de uitvoering van de werkzaamheden en eventuele benodigde vergunningen zelf te regelen of aan ons over te laten.

 

8. Oplevering uitgevoerde werkzaamheden

U kunt er voor kiezen om de (tussentijdse) oplevering van de werkzaamheden zelf te verzorgen of door ons te laten begeleiden.

De toekomstige werkzaamheden vanuit het duurzame MJOP kan het bestuur en de VvE-beheerder zelfstandig uitbesteden.