De roep om verduurzaming en aanpak achterstallig onderhoud vanuit de VvE wordt ook ervaren door de professionele VvE-beheerder. Maar hoe geef je hier invulling aan. Het kost enorm veel tijd, vergt specifieke kennis en sluit niet aan op de reguliere beheerafspraken.

Univeste biedt hierbij de oplossing. Wij ontlasten VvE’s en daarmee ook de VvE-beheerder in dit traject. Vooraf maken wij onderlinge heldere afspraken.

Nadat wij onze werkzaamheden hebben voltooid dragen wij een technisch en financieel gezonde VvE over aan de beheerder zodat de VvE en VvE-beheerder jarenlang op prettige wijze met elkaar kunnen samenwerken.

Meer weten over hoe zo’n samenwerking tot stand kan komen?

Bel met Gerard Kooij (06-51711327)